نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم ( آنلاین ) بر روی منابع آلاینده

شرکت فردان فرا گستر البرز مشاور و خدمات محیط زیست و صنایع

اخذ صدور جواز تاسیس ، جوازتاسیس ، اخذ جوازتاسیس ، جواز تاسیس صنعتی ، اخذ جواز تاسیس صنایع ، جواز تاسیس صنعتی مجوزصنعتی ،اخذ مجوز صنعتی ، مجوز صنایع ، جواز صنعتی ، اخذ جواز صنعتی ، پروانه بهره برداری ، اخذ پروانه صنعتی اخذ پروانه بهره برداری ، اخذ مجوز پروانه صنعتی ، اخذ مجوز پروانه بهره برداری ، خرید و فروش مجوز صنایع ، خرید و فروش جواز صنعتی ،اخذ و واگذاری مجوز صنعتی ، مجوز کارت شناسایی صنعتی ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی ، مجوز محیط زیست ،اخذ مجوز محیط زیست ، جواز محیط زیست ، اخذ جواز محیط زیست ، مجوز زیست محیطی ، اخذ مجوز زیست محیطی ،اخذ جواز زیست محیطی ، جواز زیست محیطی ، استقرارصنعتی ، استقرار زیست محیطی ، اخذ موافقت نامه محیط زیست ،اخذ استقرار صنعتی ، شهرک صنعتی ، اخذ زمین صنعتی ، مجوز زمین صنعتی ، پسماند ، مدیریت پسماند ، اخذ مدیریت پسماند ،اخذ مجوز درمناطق صنعتی ، ارزیابی محیط زیست ، ارزیابی زیست محیطی ، اخذ مجوز ارزیابی محیط زیست ، آلاینده های زیست محیطی ،کاهش آلاینده های محیط زیست ، رفع آلودگی صنعتی ، پایش زیست محیطی ، اخذ خود اظهاری زیست محیطی ، اخذ کاربری صنعتی ،مجوز کاربری زمین صنعتی ، تغییر کاربری زمین ، ایزو ، اخذ ایزو محیط زیست ، جواز ایزو ، سپتیک ، پکیج صنعتی ، نصب سپتیک ، راه اندازی و نصب پکیج ، خرید و فروش زمین صنعتی ، خرید و فروش واحد صنعتی ، انبار صنعتی سوله صنعتی ، مجوز افزایش ظرفیت طرح توسعه ، اخذ انتقال جابه جایی کارگاه کارخانه صنعتی ، اخذ جواز تاسیس داخل شهرک های صنعتی ، محیط زیست ، مجوز اخذ زمین صنعتی ، ماشین آلات صنعتی ، طرح صنعتی ، کاربری زمین زراعی ُاخذ جواز نقل و انتقال جابه جایی صنعتی ،ارزیابی زیست محیطی محیط زیست استقرار صنعتی افزایش ظرفیت طرح توسعه وتولید محصول جدید، ایزو محیط زیست، ..واگذاری مجوز و جواز صنعتی ،پروانه بهره داری،اخذجواز مجوز محیط زیست مجوز زیست محیطی ، رفع الایندگی یست محیطی محیط زیست صنعتی خرید و فروش انواع مجوزهای صنعتی ، واگذاری جواز صنعتی کارت شناسایی پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی ، استقرار صنایع و واحدهای تولیدی ، اخذ جواز تاسیس داخل شهرک های صنعتی داخل و خارج از شعاع

توجه مهم و ضروری:

قبل از مطالعه و تماس، لازم به ذکر است که شرکت فردان فراگستر البرز، تولید کننده محصولات صنعتی نبوده و صرفا درحوزه مشاوره و خدمات به صنایع فعال می باشد.

لطفا به سایت شرکت فردان فراگستر البرز مراجعه نمایید.

www.fardanfara.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ تخصصی صنایع شرکت فردان فراگستر البرز

www.fardanfara.blogfa.com

-----------------------------------------------------------------

وبلاگ فیلم های آموزشی

www.fardanfara.blogsky.com

---------------------------------------------------------------

مجری پایش آنلاین محیط زیست

---------------------------------------------------------------


بر اساس  بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست، کلیه واحدهای بزرگ صنعتی و غیر صنعتی مشمول، موظفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. به موجب این مصوبه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم های پایش لحظه‌ای و مداوم (آنلاین ) را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه سیستم های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند. واحدها باید گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به ادارات کل و دفتر پایش ارسال نمایند.

ماده 1

فهرست واحدهای بزرگ مشمول نصب و راه‌اندازی سیستم های پایش لحظه‌ای و مداوم به شرح جدول پیوست  می باشد.

تبصره1: منظور از واحدهای بزرگ، واحدهای با بیش از 50 نفر پرسنل، واحدهای مشمول ارزیابی زیست محیطی، واحدهای گروه واو ضوابط استقرار و واحدهای ردیف 7 ضوابط استقرار میباشد.

تبصره 2: واحدهایی که به تشخیص ادارات کل محیط زیست استان ها و یا دفتر پایش فراگیر قابلیت و ضرورت نصب و سیستم پایش لحظه ای و مداوم را بسته به نوع فعالیت، نرخ انتشار و... دارند جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کمیته آزمایشگاه معتمد ارجاع گردد.

تبصره 3:  در صورتی‌که براساس تشخیص دفتر پایش فراگیر یا ادارات کل، واحد یا واحدهایی نام آنها در جدول شیوه نامه مذکور قید شده باشد لکن قابلیت و ضرورت نصب سیستم های پایش لحظه ای را نداشته باشند، مراتب جهت طرح و بررسی به کمیته آزمایشگاه معتمد پیشنهاد می‌گردد.

ماده 2 :

پارامترهای مورد پایش موضوع ماده 1 مطابق ستون سوم جدول پیوست می باشد.       

ماده 3 :

کلیه واحدهای  مشمول ماده 1 در صورت وجود فرآیند احتراق، موظفند پارامترهای احتراق  را به شرح ذیل (بر حسب نوع سوخت مصرفی)  با نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای به طور مداوم پایش نمایند.

سوخت گازی، جامد و مایع: O2, CO, CO2, NOx, SO2, Flow Rate، ذرات ( بسته به نوع فرآیند )

   ماده 4 :

کلیه واحدهای مشمول ماده 1 در صورت وجود پساب خروجی، موظفند حداقل پارامترهای TSS, COD, pH و دما را با نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای به طور مداوم پایش نمایند.

   ماده 5 :

سایر واحدها و نوع پارامترهای مورد پایش لحظه ای، از سال سوم برنامه پنجم توسعه به بعد، بنا  به پیشنهاد ادارات کل و دفتر پایش با تایید کمیته آزمایشگاه معتمد تعیین می گردد

 ماده 6 :

کلیه واحدهای بزرگ مشمول  ارزیابی اثرات توسعه موظفند در محدوده تاثیرگذاری ناشی از فعالیت واحد تحت پوشش منابع زیستی (اعم از آب ، خاک، هوا، صداو...) را که توسط اداره کل محیط زیست استان اعلام میگردد به صورت لحظه ای پایش نمایند.

 تبصره: پارامترهای مورد پایش عبارتند از:

 پارامترهای آب شامل :آمونیاک ، فسفات ،کدورت ،نیترات،دما ،BOD, COD, pH, TSS, DO

پارامترهای شاخص هوا شامل: O3, CO, NOx, SO2, PM10, PM2.5

  ماده 7 :

ضوابط و معیارهای انتخاب تجهیزات پایش لحظه ای منابع آلودگی (منابع ثابت آلودگی هوا و منابع آب و پساب و فاضلاب)

 به منظور وحدت رویه  در امر خرید تجهیزات پایش لحظه ای  از طریق تبعیت از دستور العمل واحد و یکسان در امر خرید تجهیزات مذکور، ضوابط و معیارهای فنی انتخاب تجهیزات  پایش لحظه ای بر اساس معیارها و مشخصات فنی دستگاهی  و  با لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی  به شرح ذیل وضع و در کمیته کارگروه آزمایشگاه معتمد به تصویب رسید.

  1-7- ملاحظات فنی :

1-1-7- تولید داده توسط تجهیز پایش لحظه ای می بایست بصورت پیوسته بوده و تجهیز از نظر کارکرد پایداری لازم را داشته باشد( ضمن کارکرد مداوم و پیوسته، تولید، ذخیره و انتقال داده های پایش از ایمنی لازم به لحاظ صحت و دقت برخوردار باشد).

2-1-7- تجهیزات پایش لحظه ای باید قابلیت اندازه گیری حداقل 5 برابر حد مجاز پارامتر منابع نشر آلودگی مربوطه را داشته باشد.
تبصره :
تجهیزات پایش لحظه ای پارامتر های DOو pH  در منابع آبی، پساب و فاضلاب و پارامتر O2خروجیاز دودکش (که دامنه تغییرات محدود و معین دارند) از این قاعده مستثنی هستند.

3-1-7- حد تشخیص تجهیز پایش لحظه ای باید کوچکتر از 5 درصد حد مجاز پارامتر مربوطه باشد.

4-1-7- دقت تجهیز پایش لحظه ای باید حداقل 5 درصد حد مجاز پارامتر مربوطه باشد.

5-1-7- امکان کالیبراسیون چند نقطه ای برای تجهیز پایش لحظه ای وجود داشته باشد.( بجز تجهیزات پایش لحظه ای ذرات معلق خروجی از منابع ثابت آلودگی هوا).

6-1-7- دامنه دمایی کارکرد تجهیزات پایش لحظه ای می بایست بطور مطلوب متناسب با دامنه دمایی محیط نصب و نیز شرایط دمایی فرآیند کاری منبع تحت پایش باشد.در غیر اینصورت باید تجهیزات جانبی جهت تنظیم دما و سایر شرایط فیزیکی لحاظ شود.

7-1-7- روش ( متد) و تکنولوژی سنجش تجهیز پایش لحظه ای می بایست منطبق با استانداردهای معتبر زیست محیطی بین المللی شاملStandard method, ASTM, EN, EPA, ISO, DIN  و با لحاظ کردن شرایط فرآیند منبع تحت پایش باشد.

8-1-7- ارایه گواهینامه های تائید صلاحیت بین المللی نظیر Mcert, TUV, EPA برای هر تجهیز با ذکر شماره سریال آن تجهیز مزیت فنی در هنگام گزینش دستگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است تایید های مذکور صرفاً تحت شرایط خاص ذکر شده درمتن تاییدیه ، قابل استناد می باشد.

9-1-7- تجهیزات پایش لحظه ای به هنگام نقص کارکرد می‌بایست قابلیت ثبت و اعلام آلارم‌های مربوطه با ثبت دقیق مقدار پارامتر مذکور در لحظه آلارم و مدت زمان آن را داشته باشد.

10-1-7- از آنجایی که مقدار گازهای آلاینده ای که به سازمان حفاظت محیط زیست کشور گزارش می شوند بایستی بر مبنای اکسیژن مرجع (Reference) تصحیح شده باشند، لذا میزان اکسیژن خروجی از دودکش جهت تاثیر مقادیر گازهای خروجی و حذف میزان رقیق سازی، بایستی به طور مداوم اندازه گیری شود.( مطابق جداول O2  مرجع که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارایه می گردد).

  2-7- سایر ملاحظات :

1-2-7-انجام خود اظهاری پایش آلودگی توسط آزمایشگاه معتمد برای واحدهایی که اقدام به نصب سامانه پایش لحظه ای نموده اند، الزامی می باشد.

2-2-7- در صورت مغایرت نتایج سیستم های آنلاین از نتایج آزمایشگاه معتمد، نظارت و بررسی های لازم از سوی ادارات کل محیط زیست استانها و عند الزوم سازمان مرکزی ( دفتر پایش فراگیر ) انجام خواهد شد.

3-2-7- محل نصب تجهیزات پایش لحظه ای می‌بایست مطابق با الزامات و ضوابط استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شود و با حضور نماینده ادارات کل مراتب در قالب تنظیم و امضای صورتجلسه مورد تائید قرار گیرد.

4-2-7- بازه زمانی کالیبراسیون تجهیزات، بر اساس توصیه سازنده ( یا حداقل سالی یک بار) می‌باشد.

5-2-7- اعلام مراتب زمان نصب و راه اندازی تجهیزات پایش لحظه ای به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، از سوی واحد های مورد نظر الزامی می باشد.

6-2-7- سیستم پایش لحظه‌ای می‌بایست درکنار خود برچسب فنی (Technical Label) و برچسب کالیبراسیون (Calibration Label) و برچسب مشخصات سازنده و یا فروشنده را داشته باشد.

7-2-7- تامین برق اضطراری جهت کارکرد مداوم تجهیز پایش لحظه ای، ضروری  است.

8-2-7- در کنار هر سیستم پایش لحظه ای می بایست امکان نمونه برداری پرتابل(غیر لحظه ای) تامین باشد.

9-2-7- تامین راههای دسترسی آسان به سیستم پایش لحظه ای و روشنایی در محل از ملاحظات دیگر در هنگام نصب آن می‌باشد.

10-2-7- به منظور اقدامات حفظ و نگهداری سیستم ( تعمیر،تعویض،کالیبراسیون و سرویس های دوره ای ) تجهیزات پایش لحظه ای می توانند حداکثر به میزان 45 روز در سال خارج از سرویس باشد.

 تبصره 1 : در مواقع خاص مراتب توسط اداره کل بررسی وتصمیم گیری مقتضی صورت می گیرد.

 تبصره 2 : شرایط تعمیرات اساسی واحد صنعتی (Over hall) مشمول زمان قید شده در این بند می باشد.

11-2-7- نظر به لزوم خود اظهاری واحد های صنعتی و غیر صنعتی ( از جمله به صورت لحظه ای) به استناد بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، لازم است داده‌های پایش حاصل از تجهیزات پایش لحظه‌ای به مراکز کنترل و پایش سازمان حفاظت محیط زیست ( استانی و ستادی ) ارسال گردد. لازم به ذکر است وجود هر گونه واسطه پردازشگر ( نظیر PLC, DCS, LAN و ... ) فیمابین تجهیز و سرور مرکزی مورد تائید نمی باشد.

 فهرست اهم واحدهای بزرگ مشمول نصب سیستم های پایش لحظه ای بر روی منابع آلاینده محیط زیست

 

پارامتر های مورد پایش

نوع تولید- خدمات

گروه

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, BOD، دما، نیترات، فسفات

کشتارگاه بزرگ صنعتی به صورت مجتمع شامل پرواربندی،کشتار و تولید فرآورده های گوشتی

صنایع غذایی و کشاورزی

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, TDS, COD, BOD، دما , فسفات

واحد تولید میکروارگانیسم حل کننده فسفر

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, COD, BOD, TDS, EC

نیترات، آمونیاک، دترجنت،روغن و چربی

واحد های دامداری پرواری بالای 4000 راس

واحد های دامداری شیری با ظرفیت بیش از 1000 رأس

گروه فیزیکوشیمیایی:

نیترات، آمونیاک ، pH, TDS, EC

COD, BOD، دترجنت ،روغن و چربی

واحدهای پرورش مرغ مادر و مرغ تخمگذار بالای 60 هزار

واحدهای پرورش مرغ گوشتی بالای 100 هزار قطعه

گروه فیزیکوشیمیایی:

اکسیژن محلول ،فسفات، نیترات ، آمونیاک ،شوری

pH, TDS, EC, TSS, COD, BOD

سایتهای پرورش میگو (در مناطق خزری بیش از 10 هکتار و درنوار ساحلی جنوب بیش از 20 هکتار)

گروه فیزیکوشیمیایی:

اکسیژن محلول ، نیترات ، آمونیاک،فسفات

pH, TDS, EC, BOD, COD

استخرهای پرورش ماهی وآبزیان

گروه فیزیکوشیمیایی:

نیترات ، آمونیاک، هدایت الکتریکی ،شوریpH, TDS, BOD

مجتمع های کشت و صنعت

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS, COD, Oil, BOD، دما، نیترات، فسفات

صنایع تولید قند و شکر

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, BOD، دما نیترات ، آمونیاک،فسفات

واحدهای پرورش صدف

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, BOD،دما نیترات ، آمونیاک،فسفات

واحدهای پرورش تمساح

گروه فیزیکوشیمیایی:

Oil ,pH, TSS, COD, BOD، دما

واحد های تولید مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و داروسازی

صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, O& G, BOD، دما، فسفات و رنگ

گروه هوا و صدا :

در مورد خط رنگ: ذرات

در مورد سیستم های دارای فرآیند احتراق:

CO, O2, CO2, FlowRate, SO2, NOX‍ و ذرات

صنایع ماشین سازی با خط کامل تولید اعم از خودرو ، وسایط نقلیه سنگین ، ماشین آلات راهسازی ، کشاورزی و...

صنایع فلزی ، فولاد، ماشین سازی و خودروسازی

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH, TSS, COD، دما, فسفات

گروه هوا و صدا:
تیرگی، ذرات ،
CO, SO2, NOX , H2S*, O2 , HCL*,HF*, CO, Flow Rate   

کارخانجات ذوب و نورد فلزات با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در سال

گروه فیزیکوشیمیایی (چنانچه  فرآیند  بکار رفته هیدرو متالورژی باشد) :

pH, TSS, COD، دما, فسفات

گروه هوا و صدا( چنانچه  فرآیند  بکار رفته پایرو متالوژی باشد) :

تیرگی، ذراتO2,CO, Flow Rate, H2S*, HF*, HCL*, NOx, SO2CO2 ,  

متالورژی (تولید فلزات)

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD، دما، فسفات

آبکاری

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2, ,FlowRate

کارخانجات تولید واگن قطار

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2, ,FlowRate

واحد تولید گندله سنگ آهن

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2, ,FlowRate

مجتمع صنعتی با وسعت بیش از 5 هکتار

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2, ,FlowRate

کارخانجات فرآوری طلا

گروه هوا و صدا:

ذرات ،O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NO2,

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, Oil، دما

مراکز اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین با عملیات ذوب و ریخته گری

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,   ,FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, Oil، دما

کارخانجات تولید ژنراتورهای نیروگاهی ، موتورهای دیزلی سنگین ، الکتروموتورهای سنگین ، پرس های سنگین ، ماشین ابزارهای سنگین ، پمپ های بزرگ

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,   ,FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD، دما

واحد تولید خمیر الکترود

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد تولید پوشش لوله های پلی اتیلن و اپوکسی در داخل لوله های فلزی با آبکاری و آنادایزینگ و کوره حرارتی

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد تولید سازه های دریایی ، کارگاه های کشتی سازی و تعمیر شناورهای دریایی و نیز لنج های فایبر

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD,دما

واحدهای تولید لوله های اسپیرال ( درز جوش )

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD، دما

واحدهای تولید ناودانی ، نبشی ، ورق میلگرد و غیره تا ظرفیت 100 هزار تن در سال

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD، دما

مجتمع صنعت پروفیل و درب و پنجره سازان

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD، دما

واحدهای تولید شمش منیزیوم ، روی و فولاد آلیاژی

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD، دما

واحد تولید ورق

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد تولید تانکر ، تیلر و اطاق

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد فرآوری و  تولید فلز استرانسیوم

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

گروه فیزیکوشیمیایی: pH,TSS,COD,دما

واحد فرآوری و بازیافت فلزات مولیبدن ، نیکل ، تنگستن با عملیات کوره ای و ذوب

گروه هوا و صدا:
 ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2, , FlowRate

کارخانجات سیمان

صنایع کانی غیر فلزی

/ 0 نظر / 185 بازدید