برنامه مقابله با صدا در محیط کار

شرکت فردان فرا گستر البرز مشاور و خدمات محیط زیست و صنایع

اخذ صدور جواز تاسیس ، جوازتاسیس ، اخذ جوازتاسیس ، جواز تاسیس صنعتی ، اخذ جواز تاسیس صنایع ، جواز تاسیس صنعتی مجوزصنعتی ،اخذ مجوز صنعتی ، مجوز صنایع ، جواز صنعتی ، اخذ جواز صنعتی ، پروانه بهره برداری ، اخذ پروانه صنعتی اخذ پروانه بهره برداری ، اخذ مجوز پروانه صنعتی ، اخذ مجوز پروانه بهره برداری ، خرید و فروش مجوز صنایع ، خرید و فروش جواز صنعتی ،اخذ و واگذاری مجوز صنعتی ، مجوز کارت شناسایی صنعتی ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی ، مجوز محیط زیست ،اخذ مجوز محیط زیست ، جواز محیط زیست ، اخذ جواز محیط زیست ، مجوز زیست محیطی ، اخذ مجوز زیست محیطی ،اخذ جواز زیست محیطی ، جواز زیست محیطی ، استقرارصنعتی ، استقرار زیست محیطی ، اخذ موافقت نامه محیط زیست ،اخذ استقرار صنعتی ، شهرک صنعتی ، اخذ زمین صنعتی ، مجوز زمین صنعتی ، پسماند ، مدیریت پسماند ، اخذ مدیریت پسماند ،اخذ مجوز درمناطق صنعتی ، ارزیابی محیط زیست ، ارزیابی زیست محیطی ، اخذ مجوز ارزیابی محیط زیست ، آلاینده های زیست محیطی ،کاهش آلاینده های محیط زیست ، رفع آلودگی صنعتی ، پایش زیست محیطی ، اخذ خود اظهاری زیست محیطی ، اخذ کاربری صنعتی ،مجوز کاربری زمین صنعتی ، تغییر کاربری زمین ، ایزو ، اخذ ایزو محیط زیست ، جواز ایزو ، سپتیک ، پکیج صنعتی ، نصب سپتیک ، راه اندازی و نصب پکیج ، خرید و فروش زمین صنعتی ، خرید و فروش واحد صنعتی ، انبار صنعتی سوله صنعتی ، مجوز افزایش ظرفیت طرح توسعه ، اخذ انتقال جابه جایی کارگاه کارخانه صنعتی ، اخذ جواز تاسیس داخل شهرک های صنعتی ، محیط زیست ، مجوز اخذ زمین صنعتی ، ماشین آلات صنعتی ، طرح صنعتی ، کاربری زمین زراعی ُاخذ جواز نقل و انتقال جابه جایی صنعتی ،ارزیابی زیست محیطی محیط زیست استقرار صنعتی افزایش ظرفیت طرح توسعه وتولید محصول جدید، ایزو محیط زیست، ..واگذاری مجوز و جواز صنعتی ،پروانه بهره داری،اخذجواز مجوز محیط زیست مجوز زیست محیطی ، رفع الایندگی یست محیطی محیط زیست صنعتی خرید و فروش انواع مجوزهای صنعتی ، واگذاری جواز صنعتی کارت شناسایی پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی ، استقرار صنایع و واحدهای تولیدی ، اخذ جواز تاسیس داخل شهرک های صنعتی داخل و خارج از شعاع

توجه مهم و ضروری:

قبل از مطالعه و تماس، لازم به ذکر است که شرکت فردان فراگستر البرز، تولید کننده محصولات صنعتی نبوده و صرفا درحوزه مشاوره و خدمات به صنایع فعال می باشد.

لطفا به سایت شرکت فردان فراگستر البرز مراجعه نمایید.

www.fardanfara.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ تخصصی محیط زیست شرکت فردان فراگستر البرز

www.fardanfara.persianblog.ir

-----------------------------------------------------------------

وبلاگ فیلم های آموزشی

www.fardanfara.blogsky.com

---------------------------------------------------------------


 

برنامه مقابله با صدا در محیط کار   :

مقدمه :

یکی از مهمترین ویژگی های زندگی امروزی وجود انواع صداهای آزار دهنده ،گوش خراش ، نامانوس است که سرتاسر زندگی انسانها را فرا گرفته است .

موضوع آلودگی صوتی واثرات وپیامدهای بهداشتی ناشی از آن تنها به صدا های صنعتی ومحیط کار محدود نمی شود بلکه محیط زیست وزندگی  را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد . لذا موضوع آلودگی صوتی را می توان در دوبخش عمده مورد بررسی قرار داد :صنعت ومحیط زیست .

کارگاهها وکارخانجات  با انواع ماشین آلات وعملیات  پر سروصدا ،ازدحام انسانها واتومبیلها وموتور سیکلت ها در فروشگاهها ،مراکز تجاری ،معابر وخیابانها ،غرش هواپیماها در هنگام برخاستن  وفرود ،ترافیک وبوق خودروها ،عملیات تعمیر واحداث ساختمانها ،کنده کاری خیابانها وکوچه ها با مته ها ،ماشین آلات راه سازی وکشاورزی ،لوازم خانگی وصوتی وتصویری همگی فضایی شلوغ وآزار دهنده را برای زندگی ومحیط کار انسان  ایجاد کرده است .

این مشکل تقریبا تمام بخش های زندگی انسان از محیط زیست گرفته تا محیط کار وزندگی وحتی خواب واستراحت وتفریح انسان را فرا گرفته وروز به روز بر شدت آن افزوده می شود .

بیان مسئله :

آلودگی صوتی علاوه بر اینکه بطور مستقیم تاثیرات غیر قابل برگشتی بر روی سیستم شنوایی انسان وارد میکند، می تواند برروی بسیاری  از اندامهای دیگر  بدن نظیر سیستم قلب وعروق ،دستگاه گوارش ،اعصاب وروان ایجاد عوارضی به صورت سردرد ،پرخاشگری ،اضطراب ،تغییرات در خلق وخو،افزایش فشار خون و بروز مناقشات خانوادگی  در خانواده های کارگرانی که در محیط های پر سر وصدا کار می کنند شود .

آلودگی صوتی پس از آلودگی هوا، مهم‌ترین آلودگی زیست‌محیطی و تهدیدکننده سلامت انسان است، توجه به کاهش سر و صدای محیط کار ‌ در حدی که مانع بروز اثربر روی سیستم شنوایی شود باید مورد توجه  کلیه مسئولان ومدیران وکارفرمایان  قرار گیرد.

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده  است که حدود  278 میلیون نفر دارای اختلالات شنوایی از نوع متوسط تا شدید هستند.آنالیز جهانی نشان داده است که  16%  این  کریها  از نوع شغلی وناشی از صدا  است ونسبت در مردان  (22%) بالاتر از زنان (11%)  است .

بر اساس آمارکشوری در  سال 85 تعداد 738953 کارگاه فعال در بخشهای چهارگانه صنعت،معدن ،خدمات وکشاورزی با 2747738 نفر شاغل در سطح کشور شناسایی شده است که از این تعداد 17%(90594) کارگاهها با 22%(468840) شاغلین آنها در معرض عامل زیان آ ور صدا بوده اند .درسال 1386   21% کارگاهها و23% شاغلین کشور در معرض عامل زیان آور صدا بوده اند .

با توجه به اینکه   مهمترین عامل زیان آور فیزیکی در محیط های کار صدا می باشد  وبه   منظور کاهش وکنترل صدا درمحیط های کار طرح مقابله با صدا در محیط کاراز  سال 79 توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی   تدوین و در 10 استان آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان ، همدان، مرکزی ، لرستان ، گلستان ، قزوین و اردبیل و ایران در مدت دو سال بصورت پایلوت  اجراء و پس از ارزشیابی نتایج ،  مقرر گردید که این طرح کل کشور به اجرا درآید .و از  سال    84 برنامه مذکور در سطح استان خراسان جنوبی  شروع و از سال87 نیزدر شهرستانهای بیرجند ،‌  فردوس ،سرایان، درمیان ، نهبندان و سربیشه با همت نیروهای اجرایی بهداشت حرفه ای در حال اجرا است  .

هدف کلی این  برنامه :

ساماندهی ، بهینه سازی ویکنواخت سازی فعالیتهای بهداشت حرفه ای در زمینه شناسایی ،اندازه گیری،ارزشیابی،کنترل ویا حذ ف صدای زیان آور محیط کار.

اهداف اختصاصی :

1-ارتقائ سطح  آگاهی نیروهای بهداشت محیط وحرفه ای در زمینه شناسایی ،اندازه گیری ،ارزشیابی وکنترل صدای زیان آور محیط کار به میزان 30% تاپایان سال 1388

2- کاهش میزان  کارگاههای دارای عامل زیان آور صدا به میزان 2% در هرسال نسبت به سال قبل.

3- کاهش میزان شاغلین در مواجهه با عامل زیان آور صدا به میزان 2% در هرسال

4- ارتقاء سطح آگاهی کارفرمایان وکارگران در زمینه اثرات سوء ناشی از مواجهه با صدا به ازاء هر سال 5%

5- افزایش درصد کارگران استفاده کننده از وسایل حفاظت شنوایی در هر سال به میزان  10%

در راستای اجرای این برنامه در طول سال 1387 در 454 کارگاه تحت پوشش و2 کارخانه که مجموعا دراین محیط های کار 1650 نفر مشغول به فعالیت بودند اندازی گیری صدا انجام شد که این اندازه گیریها نشان داد  در 55% این کارگاهها صدا بالای حد مجاز (85دسیبل )می باشد ودراین ایستگاههای کار 36درصد شاغلین در معرض مواجهه با صدای زیان آور می باشند .

ودر 418 کارگاه صدای مداوم ناشی از دستگاههای برش ،اره سه کاره ،مته فموتور پرس ،سنگ ساب ،فرز ودر 7 کارگاه صدای ضربای وجود داشته است .

 همچنین در سال 1387 در  معاینات دوره ای انجام شده از مجموع 5779 نفر کارگر معاینه شده  2.5 % آنها مبتلا به کاهش  شنوایی شغلی بوده اند .که البته چون 24.4 شاغلین تحت پوشش معاینات قرار داشته اند . در صورت افزایش درصد شاغلین معاینه شده درصد مبتلایان نیز  افزایش خواهد یافت  .

مقررات وآیین نامه های موجود :

مقدار حد تماس شغلی صدا بر اساس  استانداردهای کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور برای 8 ساعت کار روزانه   85  دسی بل میباشد 

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی (مصوب 87/4/1) (به استناد ماده 27 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) مربوط به  سازمان حفاظت محیط زیست

قصد داریم تا با ارائه کیفیت ممتاز در تحقق نیاز های مشتریان اعتماد و اطمینان آنها را کسب نماییم

www.fardanfara.com

info@fardanfara.com

آدرس دفتر مرکزی : استان البرز - کرج - میذان آزادگان -نبش بلوار مطهری - ساختمان آذین پلاک 863 - طبقه اول واحد 1

شماره های تماس : 02632553595   : 09109463517  : 091256285

/ 0 نظر / 41 بازدید